Bezúročné období

je doba po kterou Vám nejsou účtovány žádné úroky. Ve většině případů je dlouhá 45 až 55 dní. Prvních 30 dní je délkou měsíce, na jehož konci Vám dojde výpis s částkou na uhrazení, dalších 15 až 25 dní máte na rozmyšlení, zda-li uhradíte celou částku, nebo jen její část - ta je určena minimální měsíční splátkou. Pokud zaplatíte částku celou, získáváte tak krátkodobý úvěr od banky zcela zdarma a bez úroků.

Další pojmy

Embosovaná karta má na lícní straně reliéfně vytištěné informace o kartě a držiteli potřebné k transakci. Tyto vystouplé znaky umožňují přijímat platbu kartou i v místech, které nejsou vybaveny elektronickým platebním terminálem. V tom případě je použito mechanické snímací zařízení - tzv. imprinter. Prostřednictvím tohoto zařízení se vystouplé informace z karty otisknou na prodejní doklad. Díky tomu jsou embosované karty akceptovány na více místech, než karty neembosované, které jsou zcela ploché.

Debetní karta je přidružena k vašemu bankovnímu účtu a při platbě touto kartou používáte pouze Vaše peníze, které máte na účtě. Některé karty i přesto umožňují “jít do mínusu", kdy banka toleruje vznik dluhu do určité výše (obvykle do 20.000 Kč). Takové konto se nazývá kontokorentní.

Kreditní karta se od karty debetní zásadně liší. Na platby totiž používáte peníze banky. Na konci zúčtovacího období (obvykle konec měsíce) dostanete výpis s částkou, kterou bance uhradíte. Na uhrazení máte několik dní (většinou 15-25) a můžete se rozhodnout, jestli částku splatíte celou nebo jen její část. Pokud se rozhodnete částku splatit jen částečně, začnou se Vám počítat úroky. Pokud částku splatíte celou, úroky se nepočítají a Vy tak vlastně získáte zcela bezplatnou bankovní půjčku, obvykle na 45 až 55 dní.

Minimální měsíční splátka je částka, kterou je nutné uhradit každý měsíc. Vypočítává se z dlužné částky a většinou se pohybuje od 3% do 5%, v některých případech u nových zákazníků je to 10% z dlužné částky. Pokud během měsíce kartu k žádné transakci nepoužijete a nedlužíte žádnou částku z předchozích měsíců, je minimální měsíční splátka nulová.

Cashback je nová služba rozšířená u celé řady karet. Spočívá ve výběru hotovosti přímo u obchodníka, podobně jako z bankomatu. Tato služba je velmi populární v USA a stává se standardem i v Evropských zemích. V reálu služba probíhá tak, že zákazník na pokladně oznámí, jakou částku si přeje vybrat v hotovosti a obchodník totu částku přičte k účtence. Zákazník pak zaplatí na pokladně celou částku a dostane peníze ihned v hotovosti.

Limit na čerpání je nejvyšší částka, kterou v kterékoliv chvíli disponujete. Je to maximální možná částka, kterou si můžete od banky "půjčit" pro použití kreditní karty. V naší tabulce jsou kreditní v kategorii karty se zvýšeným limitem ty karty, jejichž limit je nastaven minimálně na 250.000 Kč. Limit na čerpání je někdy nazýván také úvěrový rámec nebo jednodušše úvěr.

Úroková míra nebo úrok je procentuální vyjádření zvýšení dlužné částky jako “poplatek” za poskytnutí úvěru. Během splacení dlužné částky během bezúročného období je úrok nulový.

Platnost karty se pohybuje v rozmezí 1 - 3 roky. U některých karet však může být platnost neomezena. Po vypršení karty si můžete nechat vystavit novou, některé společnosti je dokonce vystavují automaticky aniž by čekaly na popud klienta.